HomeEditorialDIRECȚIONEAZĂ 20% DIN VALOARE IMPOZITULUI PE PROFIT

DIRECȚIONEAZĂ 20% DIN VALOARE IMPOZITULUI PE PROFIT

DIRECȚIONEAZĂ 20% DIN VALOARE IMPOZITULUI PE PROFIT CĂTRE

 Asociația Evanghelistică și de Caritate ”Isus Speranța României”

CUM sponsorizez dacă sunt Companie plătitoare de impozit pe profit?

Codul Fiscal permite oricărei companii să directioneze 20% din impozitul pe profit către un ONG care susține o cauză socială și nu numai, astfel impozitul pe profit înregistrat de o entitate într-un trimestru poate fi directionat în două locuri, sub limite legislative, astfel : din totalul datorat, un manager poate direcționa un procent de 20% către o entitate nonguvernamentală în a cărei activitate crede și doar diferența va fi plătită Statului roman sub formă de impozit pe profit, această susținere a ONG-urilor sub formă de sponsorizare fiind deductibilă de la plata impozitului pe profit.

“Extras din Codul Fiscal, Titlul II, Capitolul II, art. 25, alin (4), lit (i):

” i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;

2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.”

 Link către Codul Fiscal     https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm

Aspecte generale cu privire la sustinerea unui ONG sub aceasta formă:

 1. Suma sponsorizării nu este o cheltuială deductibilă la calculul impozitului pe profit ci se poate scădea dupa calculul impozitului direct din totalul rezultat în urma calculului iar diferența reprezentând suma rămasă de virat la Stat sub forma de impozit pe profit.
 2. Suma plătită ca sponsorizare poate fi cuprinsă în limita a 0,75 % din cifra de afaceri dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
 3. Condiție foarte importantă este cea de la punctul 2, vom ține cont obligatoriu de cea mai mică valoare dintre cele două variabile: 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit deoarece suma cea mai mica dintre cele două va reprezenta suma sponsorizării și se va scădea din impozitul pe profit datorat.
 4. Plata sponsorizării se poate face ORICÂND în anul în care se datorează impozitul pe profit, iar dacă sponsorizarea depășește la finele anului suma calculată ca minim între cele două variabile, diferența dintre valoarea plătită ca sponsorizare și valoarea cuvenită pentru anul în curs se va reporta anului următor, fiind astfel dedusă din impozitul pentru anul ce urmează, pe o perioadă de până la 7 ani consecutivi.

 a. Cea mai bună variantă din punctul nostru de vedere și cea acceptată de Asociație este ca pentru fiecare plată, fie ea trimestrială, să se încheie un contract de sponsorizare individual, semnat, stampilat și înregistrat la ambele parți.

b. In tranzacția de sponsorizare  trebuie avute în vedere și respectate cu strictețe prevederile Legii nr. 32/1994 – Legea sponsorizării; mare atentie la articolul 6 din această lege unde se prevede astfel: “facilităţile prevăzute în prezenta lege nu se acordă în cazul: sponsorizării unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică, care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizată.”

c. Sumele virate ca sponsorizare și deduse din impozitul pe profit se vor regăsi în declarația anuală 101.

EXEMPLU DE CALCUL:

a. Cifra de afaceri – 30.000 lei

Impozit profit datorat aferent: 2.400 lei

Sponsorizare plătită: 1.000 lei

Sponsorizare: 0,75% din CA dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit:

Calcul sponsorizare deductibilă:

0,75%  din CA : 30.000 lei * 0,75% = 225 lei

Calcul 20% din valoarea impozitului datorat:  2.400 * 20 % = 480 lei

Suma pe care o putem scădea din impozitul pe profit este cea mai mică dintre cele doua, adică 225 lei.

Sponsorizarea în acest exemplu este de 1000 lei și suma ce se va deduce de la impozit, rezultată în urma calculului , este în valoare de 225 lei, diferența nefiind deductibilă la plata impozitului în acest moment!!!! Dar acești bani nu sunt pierduți!!! Ei pot fi deduși din impozitele datorate pe următorii 7 ani deoarece diferența de 775 lei se reportează conform Codului Fiscal pe următorii 7 ani, la fiecare termen de plată al impozitului pe profit.

Vedeti că există cazuri în care 0,75% din CA reprezintă mai puțin decât cei 20% din impozitul pe profit ceea ce inseamnă că trebuie să ținem cont de ambele variabile în calculul sponsorizării.

b. Cifra de afaceri: 580.000 lei

Impozit pe profit aferent : 4.300 lei

Sponsorizare plătită : 800 lei

Calcul sponsorizare deductibila:

0,75%  din CA : 580.000 lei * 0,75% = 4350 lei

Calcul 20% din valoarea impozitului datorat:  4.300  * 20 % = 860 lei

Deci suma pe care o putem scădea din impozitul pe profit este cea mai mică dintre cele două, adică 860 lei.

In acest caz sponsorizarea a fost de 800 lei și este la latitudinea dumneavoastră încheierea unui nou contract pentru diferența rămasă, în cazul exemplului nostru, 60 lei.

 Vă puteți implica chiar acum în sistemul social al României, printr-un mecanism simplu de redirecționare a celor 20% din impozitul pe profit plătit la Bugetul de Stat de către societatea dumneavoastră. Toate acestea fără nici o cheltuiala în plus!

Ce trebuie să faci?

 1. Calculează suma aferentă celor 20% din impozitul pe profit și 0,75% din cifra de afaceri.
 2. Downloadează Contractul de sponsorizare de la CONTRACT DE SPONSORIZARE
 3. Completează, ștampilează și semnează contractul și trimite-l în format electronic la adresa de email  isr.jhor@gmail.com
 4. Ulterior primești de la noi, contractul, în 2 exemplare, semnat și ștampilat în original, la adresa indicată de tine. Ne vei returna un exemplar semnat.
 5. Efectuează sponsorizarea prin transfer bancar la unul din conturile de mai jos.

In urma folosirii sumei donate, vei primi un raport asupra modului în care banii tăi au fost cheltuiți și impactul pe care l-au avut în viața celor cu nevoi speciale.

Date de contact și conturi:

Asociatia Evanghelistica si de Caritate Isus Speranta Romaniei

Sediul Timisoara, str. Capitan Dan, nr. 23 jud Timis

CIF 5313378

Tel/Fax 0256-272.109

Email: isr.jhor@gmail.com

Web: http://www.isussperantaromaniei.ro/

Cod CAEN: 9491 Activitati ale organizatiilor religioase

OTP BANK

Ron: RO73 OTPV 1900 0003 1832 RO05

Euro: RO41 OTPV 1900 0003 1832 EU01

Dolari: RO44 OTPV 1900 0003 1832 US03

Cod swift OTPV RO BU

Banca OTP Bank Timisoara

OTP Bank Romania SA – Timisoara, Pta Sfantu Gheorghe, nr 1, jud Timis, tel 0256/406.041

ING BANK

Ron: RO05 INGB 0000 9999 0707 4643

DIRECȚIONEAZĂ 20% DIN VALOARE IMPOZITULUI PE VENIT CĂTRE

 Asociația Evanghelistică și de Caritate ”Isus Speranța României”

CUM sponsorizez dacă sunt Microintreprindere plătitoare de impozit pe venit?

Codul Fiscal prevede pentru microintreprinderi posibilitatea deducerii plăților, reprezentând sponsorizări realizate pentru ONG-urile ACREDITATE, în valoare de până la 20% din valoarea impozitului pe venit datorat de microintreprinderi!

Extras din Codul Fiscal , Titlul III, art 56

“ART. 56 – Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale

(1) Calculul și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

(11) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), precum şi microîntreprinderile care acordă burse elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

(12) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (11) din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

(13) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (11), precum și, după caz, aferentă anului în care se aplică prevederile alin. (12). Modelul și conținutul declarației informative se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

(14) Declarația informativă prevăzută la alin. (13) se depune până la următoarele termene:

a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;

b) pânâ la data de 25 inclusiv a lunii următoare primului trimestru pentru care datorează impozit pe profit, în situațiile prevăzute la art. 48 alin. (31) și art. 52; microîntreprinderile care exercită opțiunea prevăzută la art. 48 alin. (31) sau depășesc limita veniturilor, conform art. 52, în primul trimestru al anului fiscal, nu au obligația depunerii declarației informative privind beneficiarii sponsorizărilor;

c) până la termenele prevăzute la alin. (3) și (4), după caz.

(2) Microîntreprinderile au obligația de a depune, până la termenul de plată a impozitului, declarația de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.”

Link către Codul Fiscal     https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm

EXEMPLU DE CALCUL:

Pentru impozit 3% trimestrial (microintreprindere fără salariați)

Elemente de considerat în calcul

Sume (lei)

Bază de venit impozabil

300.000

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor (3%)

9.000

Limită 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

1800

Sponsorizare acordată

2000

Suma eligibilă pentru credit fiscal

1800

Credit fiscal reportat

200

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor de plată

7200

Conform Codului Fiscal, atunci când cheltuielile legate de sponsorizare depășesc în anul de referință limitele permise pentru credit fiscal, sumele eligibile se reportează după cum urmează:

– în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, diferența de sumă care nu a putut fi scăzută din impozitul datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive (în exemplul de mai sus există o diferență de 200 lei care se va reporta în trimestrul următor)

Pentru impozit 1% trimestrial (microintreprindere cu cel puțin un salariat)

Elemente de considerat în calcul

Sume (lei)

Bază de venit impozabil

400.000

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor (1%)

4.000

Limită 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

800

Sponsorizare acordată

800

Suma eligibilă pentru credit fiscal

800

Credit fiscal reportat

0

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor de plată

3200


Ce trebuie să faci?

 1. Calculează suma aferentă celor 20% din impozitul pe venit .
 2. Downloadează Contractul de sponsorizare de la  CONTRACT DE SPONSORIZARE(impozit pe venit)
 3. Completează, ștampilează și semnează contractul și trimite-l în format electronic la adresa de email  isr.jhor@gmail.com
 4. Ulterior primești de la noi, contractul, în 2 exemplare, semnat și ștampilat în original, la adresa indicată de tine. Ne vei returna un exemplar semnat.
 5. Efectuează sponsorizarea prin transfer bancar la unul din conturile de mai jos.

In urma folosirii sumei donate, veți primi un raport asupra modului în care banii dumneavoastră au fost cheltuiți și impactul pe care l-au avut în viața celor cu nevoi speciale.

Date de contact și conturi:

Asociatia Evanghelistica si de Caritate Isus Speranta Romaniei

Sediul Timisoara, str. Capitan Dan, nr. 23 jud Timis

CIF 5313378

Tel/Fax 0256-272.109

Email: isr.jhor@gmail.com

Web: http://www.isussperantaromaniei.ro/

Cod CAEN: 9491 Activitati ale organizatiilor religioase

OTP BANK

Ron: RO73 OTPV 1900 0003 1832 RO05

Euro: RO41 OTPV 1900 0003 1832 EU01

Dolari: RO44 OTPV 1900 0003 1832 US03

Cod swift OTPV RO BU

Banca OTP Bank Timisoara

OTP Bank Romania SA – Timisoara, Pta Sfantu Gheorghe, nr 1, jud Timis, tel 0256/406.041

ING BANK

Ron: RO05 INGB 0000 9999 0707 4643

Must Read