Despre noi

Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate „Isus Speranţa României” este o organizaţie creştină, interconfesională, apolitică, cu scop misionar, independentă şi fără profit, înfiinţată în august 1990.

Numele pe care i l-a dăruit pastorul Petru Dugulescu, cel ce a avut viziunea şi a fondat această asociaţie, este de o semnificaţie deosebită. Activitatea asociaţiei (mai bine zis o mână de oameni), a început imediat după Revoluţia din 1989, pe când steagul românesc încă avea un mare gol în mijloc, ca amintire a simbolului comunist ce a fost decupat din el. Era multă confuzie şi haos în ţară, oamenii erau deznădăjduiţi şi plini de aşteptări…
Tatăl meu se gândea atunci, întrebându-se, privind la ţara lui dragă şi la oamenii ei scumpi: „Ce va umple oare acest gol, acest vid din inima poporului român? Care e speranţa ţării noastre? Răspunsul a venit imediat: „ISUS”! El e singura speranţă; aşa s-a născut alesul nume al asociaţiei formate atunci, „Isus Speranţa României”, nume minunat şi totodată atât de preţios…deoarece tot ce facem noi trebuie să Îl glorifice pe El! De aceea consider că a purta acest nume implică o mare responsabilitate şi dorim ca El să fie onorat prin fiecare detaliu al slujirii noastre.

Una din trăsăturile deosebite ale asociaţiei a fost întotdeauna capacitatea de a dezvolta şi întreţine relaţii de prietenie şi parteneriate cu multe persoane fizice, ONG-uri, biserici, firme şi nu în ultimul rând cu autorităţile oraşului Timişoara şi a ţării în care ne bucurăm să trăim. De aceea vă invităm să ne fiţi prieteni, să ne vizitaţi, să ne susţineţi prin rugăciune şi după cum hotărâţi în inima dumneavoastră, şi prin resurse materiale.

Obiectivele asociaţiei sunt:

•       Proclamarea Evangheliei şi plantare de noi biserici cât şi susţinerea acestora şi a lucrătorilor;
•       Organizarea şi desfăşurarea de activităţi în domeniul protecţiei şi sprijinirii familiilor defavorizate, a minorilor aflaţi în nevoie, a tinerilor proveniţi din centre de plasament şi a bătrânilor singuri, cu privire la alte drepturi internaţionale în materie;
•       Reintegrarea socială şi familiară a minorilor orfani, abandonaţi, fără adăpost, prin desfăşurarea unor programe specifice de asistenţă tehnică şi financiară;
•       Organizarea de simpozioane, seminarii şi alte manifestări;

Prin toate acţiunile noastre, rugăciune şi caritate, vrem să dăm speranţă poporului român.

MOTO: „Existăm pentru a contribui la revigorarea spirituală şi morală a României”.

CONTACT: Isus Speranta Romaniei Str. Dorobanţilor nr. 16 Timisoara Timis Romania

Telefon: 0040 256 272109; 0723 574 971

Fax: 0040 256 272109

Mail: isr.jhor@gmail.com

Banca: OTP Bank Timisoara

Cont bancar: RO73OTPV190000031832RO05

Swift: OTPV RO BU

CIF 5313378

Str: Piata Sfantu Gheorghe nr.1 TimisoaraThe evangelistic and charitable association “Jesus Hope of Romania” is a Christian organization, apolitical, with a missionary purpose, independent and non profit, founded on the basis of the civil sentence nr.1 on the 3rd of January 1991, completed by the sentence of 28thMay 1993 within the record file nr.424/P.J/1990 of the Timisoara Court. The objectives of the association are:

  • Organizing and leading actions in the area of protection and support of disfavored families, minors in need, gifted children as stated in the stipulations on the Romanian legislation and the UN Convention regarding other international rights in this area.
  • Social and familial reintegration of minors who are orphans, abandoned or without shelter, through specific programs of technical and financial assistance
  • Organizing symposiums, seminars and other manifestations of this kind

MOTTO: “We exist in order to contribute to the moral and spiritual wakening of Romania”.

PRESIDENT – LIGIA N. DUGULESCU

CONTACT: Isus Speranta Romaniei Str. Dorobanţilor nr. 16 Timisoara Timis Romania

Phone: 0040 256 272109 

Mail: isr.jhor@gmail.com

Bank : OTP Bank Timisoara

Bank Account: RO73OTPV190000031832RO05

Swift: OTPV RO BU

CIF 5313378

Str: Piata Sfantu Gheorghe nr.1 Timisoara